Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 25.01.2021 г. КИТТНЕР АНЛАГЕН – УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0302-C01 с предмет „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Дата на стартиране: 25.01.2021 г.

Дата на приключване: 25.04.2021 г.

Обща стойност на проекта: 150 000 лв.

Финансиране БФП: 100%