Повдигачът – универсален помощник в месната индустрия

Повдигачите се използват широко в хранително-вкусовата промишленост за разтоварване на месо и други хранителни продукти в тумблери, вакуумни пълначки, миксери, дробилки и формовъчни машини.  Поради това те трябва да пасват конструктивно на тези машини. Подемното оборудване следва да обслужва безпроблемно производствения процес. Повдигачът на Китнер притежава ключово предимство, което му помага да работи едновременно стабилно и гъвкаво:

Универсално приложение

За бъдат съвместими с машините, които обслужват, повдигач-обръщачите ни са конструирани и съобразени с тях по:

– Височина на разтоварване

– Ъгъл на обръщане

– Разстояние от съседното оборудване

– Изисквания за улей

– Мобилност или монтаж към под, стена или друго устройство

– Товароподемност

lifter discharge meat into tumblers, vacuum fillers, mixers, grinders, and formers

Някои от най-популярните машини на пазара, които могат да бъдат обслужвани от нашите едноколонни повдигачи, са:

Vemag DP3 вакуум пълначка;

Henneken CVM 250 вакуум тумблер;

Henneken CVM 350 вакуум тумблер;

Handtmann VF 608 вакуум пълначка;

Seydelmann миксери серия MG;

Seydelmann вакуумни миксери серия VMR;

Gea ScanMini 1.5 тумблер;

Gea SkanMidi 2.5 тумблер;

Gea SkanMidi 4 тумблер;

Gea Миксери, дробилки и формовъчни машини

Нашите машини повдигат и обръщат основните типове колички и контейнери, използвани в хранително-вкусовата промишленост, включително 120l, 200l, 300l колички от неръждаема стомана, Долав контейнери, евро каси и др.

В Киттнер, производството на едноколонни повдигачи е организирано на принципа на поточната линия. Всички операции са оптимизирани и продуктът е доста стандартизиран. По този начин гарантираме на нашите партньори високо качество и конкурентна цена, без да се отказваме от възможностите за нестандартни изпълнения.

Ако желаете да разберете дали оборудването Ви е съвместимо с нашата повдигаща техника,  свържете се с нас. Търговският ни екип ще Ви препоръча най-доброто решение!